around Nymoen

Explore the cultural trail around Nymoen

Nymoen og Nymogaten var fagarbeiderboliger for arbeiderne på Blaafarveværket i 1779. Flere av disse bygningene står der fortsatt, og på kulturstien Nymoen Rundt kan du vandre gjennom det gamle bomiljøet. Underveis kan du stoppe ved informasjonsskilter som forteller om alt fra levevilkår til skoledrift. Flere av husene, fra arbeiderbolig til direktørbolig, er åpne med egne utstillinger.

I dag er mange av de originale husene her revet eller bygget om til fordel for nyere eneboliger. Det er imidlertid noen bygninger som står slik de ble bygget for over 200 år siden, som arbeiderboligen nr. 9 and Nymoen School. I begge disse finner du tankevekkende utstillinger.

Further on, the stately Director’s House has a beautiful garden, with herbs, roses, a pavilion and carp pond, which is also open to the public. You’ll also find a store and a kiosk selling refreshments here. On the way down to the Cobalt Works, you pass the Doctor’s Farm, which is privately owned, and the old material manager’s residence.

See also

Arbeiderbolig nummer 9, Nymoen.

Worker’s House No. 9

Dronefoto av Nyfossum.

The director's residence Nyfossum

Ida Lorentzen, fra Nyfossum

Ida Lorentzen museet

Nymoen Skole

Nymoen School

Stabbursbutikken, Nyfossum.

The Storehouse Shop