Nymoen Rundt

Bli med på en kultursti hvor Blaafarveværkets sosiale historie fortelles underveis.

Nymoen og Nymogaten var fagarbeiderboliger for arbeiderne på Blaafarveværket i 1779. Flere av disse bygningene står der fortsatt, og på kulturstien Nymoen Rundt kan du vandre gjennom det gamle bomiljøet. Underveis kan du stoppe ved informasjonsskilter som forteller om alt fra levevilkår til skoledrift. Flere av husene, fra arbeiderbolig til direktørbolig, er åpne med egne utstillinger.

I dag er mange av de originale husene her revet eller bygget om til fordel for nyere eneboliger. Det er imidlertid noen bygninger som står slik de ble bygget for over 200 år siden, som arbeiderboligen nr. 9 og Nymoen skole. I begge disse finner du tankevekkende utstillinger.

Den staselige direktørboligen er også omgitt av en vakker hage med urter, roser, paviljong og karpedam. Her er det åpent for publikum, og du finner både stabbursbutikk og kiosksalg. På veien ned til Blaafarveværket passerer du også Doktorgården, som vinteren 2024 kom tilbake i vårt eie, og Blaafarveværkets materialforvalterbolig.

Se også

Arbeiderbolig nummer 9, Nymoen.

Arbeiderboligen Nymoen nr. 9

Dronefoto av Nyfossum.

Direktørboligen Nyfossum

Doktorgården på Nymoen

Ida Lorentzen, fra Nyfossum

Ida Lorentzen museet

Nymoen Skole

Nymoen skole

Stabbursbutikken, Nyfossum.

Stabbursbutikken