Lower Colour Mill

For a deep dive into Cobalt Works’ historical archives and documents, the Lower Colour Mill, formerly known as the Glass Pavilion, is the place to go. 

Bla deg gjennom mange hundre sider transkriberte brev og andre dokumenter fra arkivet, bearbeidet ved vårt dokumentasjonssenter, fra tiden da produksjonen stod på for fullt. 

Besøk også hjulhuset i Nedre Farvemølle. Her viser vi frem historiske gjenstander og presenterer høydepunkter og sentrale personer fra historien. Hjulhuset er bygget opp i grunnmuren til det store vannhjulet som forsynte Blaafarveværket med kraft til møllesteiner og andre maleprosesser.