Sydgruvene Rundt

Sydgruvene Rundt er vår nyeste kultursti. Dette området, som ligger syd for bilparkeringsplassen på Koboltgruvene, har vært gjengrodd i mange år. Det er det ikke lenger. Ved å rydde frem kulturlandskapet har også kulturminnene kommet frem i lyset – og flotte utsiktspunkter blitt tilgjengelige.

Karakteristisk for landskapet i Sydgruvene er felshaugene. Disse er bygget opp av reststein som er tatt ut av Koboltgruvene der koboltmalmen er sortert ut. Det er disse felshaugene som har formet landskapet, og som vi i dag kan følge på denne kulturstien.

Underveis på rundturen passerer vi restene etter gamle boplasser, en gruvegang, dagbruddet – og vi bruker det gamle veinettet som bandt Malmveien sammen med kjerreveiene over til Simostranda.

Rundturen går delvis på grusvei og delvis på sti i ulendt terreng. Turen kan forlenges med en avstikker, ca. 1 km én vei, til utsiktspunktet Hoggvarden. Ikke gå glipp av denne nesten 360 graders utsikten!

Se også

Barnas gruvetur

Gruvebutikk med turistinformasjon

Gruvekroa

Gruvemuseene

Gruvesafari

Historisk gruvetur

Jakten på kobolten

Kittelsen-museet

Nordgruvene Rundt