Sydgruvene Rundt

Sydgruvene Rundt er vår nyeste kultursti. Dette området, som ligger syd for bilparkeringsplassen på Koboltgruvene, har vært gjengrodd i mange år. Det er det ikke lenger. Ved å rydde frem kulturlandskapet har også kulturminnene kommet frem i lyset – og flotte utsiktspunkter blitt tilgjengelige.

Karakteristisk for landskapet i Sydgruvene er felshaugene. Disse er bygget opp av reststein som er tatt ut av Koboltgruvene der koboltmalmen er sortert ut. Det er disse felshaugene som har formet landskapet, og som vi i dag kan følge på kulturstien Sydgruvene Rundt.

Underveis på rundturen passerer vi restene etter gamle boplasser, en gruvegang, dagbruddet – og vi bruker det gamle veinettet som bandt Malmveien sammen med kjerreveiene over til Simostranda.

Rundturen går delvis på grusvei og delvis på sti i ulendt terreng. Turen kan forlenges med en avstikker, ca. 1 km én vei, til utsiktspunktet Hoggvarden. Ikke gå glipp av denne nesten 360 graders utsikten!

Se også

Barn i Koboltgruvene

Barnas gruvetur

Gruvebutikk med turistinformasjon, Koboltgruvene

Gruvebutikk med turistinformasjon

Gruvekroa, Koboltgruvene

Gruvekroa

Barn ser på utstilling i gruvemuseene, Scheidehuset, Koboltgruvene.

Gruvemuseene

Fra Gruvesafari i Koboltgruvene

Gruvesafari

Historisk gruvetur

Dagbrudd i Nordgruvene, med blåse som markerer første malmfunn. Tone Steinsvik som ser utover. Koboltgruvene.

Jakten på kobolten

Kittelsenmuseet på Koboltgruvene

Kittelsen-museet

Dagbrudd i Nordgruvene, med blåse som markerer første malmfunn. Tone Steinsvik som ser utover. Koboltgruvene.

Nordgruvene Rundt