Gruvemuseene

Koboltgruvene har en lang og rik industrihistorie som starter i 1773 og strekker seg til 1893. På Gruvetråkka er flere av husene fra denne tiden gjenreist, og til sammen forteller de historien om gruvedriften – og personene knyttet til den.

Marketenteriet, Bergmesterstuen og Scheidehuset er bygningene med navnene som vitner om gruvedriften fra 17- og 1800-tallet. Ved hjelp av gamle fotografier kunne vi gjenskape bygningsmiljøet med de materialene som ble brukt den gangen. På de originale grunnmurene ligger nå gruvemuseene på rekke og rad med hver sine historiske utstillinger.

Marketenteriet var feltkjøkkenet der gruvearbeiderne fikk sine måltider. Sentralt plassert ligger Bergmesterstuen. Her var det, som du kanskje gjettet, bergmesteren som holdt til. Med utsyn i alle retninger hadde han oversikt over alt som skjedde rundt på gruvetråkka. Kanskje det mest betydningsfulle enkeltmennesket i Koboltgruvenes historie, bergmester Karl Friedrich Böbert var en av de som holdt til her. Han revolusjonerte driften her i sin periode som bergmester fra 1827–1840.

I 2022 viser vi en jubileumsutstilling i Bergmesterstuen om Ole Witloch, mannen som fant den første malmen på Skuterudåsen.

Scheidehuset hadde to funksjoner – og du får et innblikk begge. Første etasje var forbeholdt scheideprosessen, som var håndsortering av koboltholdig malm og vrakstein. I annen etasje var det aftenskole for guttene som jobbet med scheiding på dagtid.

Utstillingene i disse tre husene forteller historien til Koboltgruvene. Den gruvetekniske historien, ja, men også om de sosiale forholdene – og enkeltmenneskene som utmerket seg. I tillegg får du lære mer om geologien rundt gruvedriften, og bruken av kobolt opp gjennom historien frem til i dag.

Gruvemuseene har gratis inngang.

Se også

Barnas gruvetur

Gruvebutikk med turistinformasjon

Gruvekroa

Gruvesafari

Historisk gruvetur

Jakten på kobolten

Kittelsen-museet

Nordgruvene Rundt

Sydgruvene Rundt