South Mines Trail

The South Mines Trail is our newest cultural trail. This area, located south of the car park at the Cobalt Mines, had been overgrown for many years. After the landscape was cleared, long-forgotten cultural and industrial relics came to light - and lost scenic viewpoints became newly accessible.

Karakteristisk for landskapet i Sydgruvene er felshaugene. Disse er bygget opp av reststein som er tatt ut av the Cobalt Mines der koboltmalmen er sortert ut. Det er disse felshaugene som har formet landskapet, og som vi i dag kan følge på kulturstien Sydgruvene Rundt.

During the round-trip journey, you pass the remains of old settlements, a mine tunnel and deep opencast mines, using an old ore road network that connected Malmveien with the cart roads over to Simostranda.

Rundturen går delvis på grusvei og delvis på sti i ulendt terreng. Turen kan forlenges med en avstikker, ca. 1 km én vei, til utsiktspunktet Hoggvarden. Ikke gå glipp av denne nesten 360 graders utsikten!

See also

Barn i Koboltgruvene

Children's Mine Tour

Gruvebutikk med turistinformasjon, Koboltgruvene

Mining shop with tourist information

Gruvekroa, Koboltgruvene

The Miner's Inn

Barn ser på utstilling i gruvemuseene, Scheidehuset, Koboltgruvene.

The mining museums

Fra Gruvesafari i Koboltgruvene

Mining safari

Historical mining tour

Dagbrudd i Nordgruvene, med blåse som markerer første malmfunn. Tone Steinsvik som ser utover. Koboltgruvene.

The hunt for cobalt

Kittelsenmuseet på Koboltgruvene

The Kittelsen Museum

Dagbrudd i Nordgruvene, med blåse som markerer første malmfunn. Tone Steinsvik som ser utover. Koboltgruvene.

The North Mines Trail