Spontan museumssamling etter svilleutveksling!

Onsdag 16. november tok vi imot en stor tropp fra Buskerudmuseet til samling på Koboltgruvene.

At Blaafarveværket og Buskerudmuseet skulle møtes er ikke så unaturlig, men det som utløste invitasjonen denne gangen var av det mer spesielle slaget. Det har seg nemlig slik at vi i høst setter opp et helt nytt toalettbygg på Haugfoss. Når det gamle ble revet oppdaget vi at svillene under bygget og ut mot Simoa og Haugfossen bare noen få meter nedenfor var overmodne for utskiftning. Da kom direktør Tone Sinding Steinsvik på ideen om å spørre om Buskerudmuseet og Krøderbanen kunne hjelpe med nye sviller. Der var det hjelp å få og samme dag var nye sviller på plass på Haugfoss, hentet i ekspressfart på Kløftefoss.

Steinsvik, som alltid har mer enn én tanke i hodet samtidig, kikket på værmeldingen og tenkte at i tillegg til å takke kunne Blaafarveværket invitere hele Buskerudmuseet til Koboltgruvene før vinteren slo til. Og invitasjonen ble godt tatt imot. Med en snau ukes frist møtte omtrent halvparten av Buskerudmuseets 55 faste ansatte, noe museumsdirektør Tom W. Oddby, som også var til stede, var meget godt fornøyd med. 

På Koboltgruvene onsdag var både Hallingdal Museum, Ringerike Museum / Veien kulturminnepark, Fossesholm, Laagendalsmuseet, Villa Fridheim, Krøderbanen og Lauvlia og Skredsvig-Hagan kunstnerhjemmene i Sigdal og Sigdal Museum representert. 

Dagens program på Koboltgruvene var omvisning i gruvene og besøk på Kittelsen-museet. Innimellom dette var det tid til lunsj og faglig prat museumsansatte imellom. For i denne settingen er det mange som har mye til felles, noe både Oddby og Steinsvik var innom da de snakket i plenum. Steinsvik fortalte hvordan bygningene på Koboltgruvene er bygget opp med et veldig fokus på gjenbruk av materialer. Et eksempel var gamle Vikersund skole fra 1800-tallet som i sin tid ble plukket ned og gjenbrukt på Koboltgruvene da skolen egentlig skulle rives.

Begge museene har en rekke gamle bygninger og Buskerudmuseet med sine 250 bygninger, de eldste fra 1300-tallet, har et stort bevarings- og vedlikeholdsfokus. Da passer det fint at Blaafarveværket og Steinsvik kunne invitere Oddby & Co på besøk «på lageret». Gammel takstein og håndblåste vinduer er gull verdt for museene, og dette har Værket mye av som nå kan komme flere museer til gode.

Restaurering, vedlikehold, gruver, kunst og turisme er bare noe av museene har felles. Og apropos kunst så passet det fint å avslutte dagen på Kittelsen-museet. Det var nok her Lillian Holm fra Lauvlia følte seg mest hjemme. Sammen med kollega Sandra Bacianskiene fra Villa Fridheim hadde hun tatt turen til «Modums tak» denne onsdagen. De var begge enige i at slike samlinger er veldig hyggelig og at det er fint å kunne møte andre kollegaer i museumsbransjen for å utveksle erfaringer. 

Og hvordan gikk med Steinsviks plan om å få vist frem Koboltgruvene før vinteren slo til? Det gikk på hengende håret da årets første snøfiller kom dalende idet lunsjen ble inntatt.

Se også

Barn i Koboltgruvene

Barnas gruvetur

Gruvebutikk med turistinformasjon, Koboltgruvene

Gruvebutikk med turistinformasjon

Gruvekroa, Koboltgruvene

Gruvekroa

Barn ser på utstilling i gruvemuseene, Scheidehuset, Koboltgruvene.

Gruvemuseene

Fra Gruvesafari i Koboltgruvene

Gruvesafari

Historisk gruvetur

Dagbrudd i Nordgruvene, med blåse som markerer første malmfunn. Tone Steinsvik som ser utover. Koboltgruvene.

Jakten på kobolten

Kittelsenmuseet på Koboltgruvene

Kittelsen-museet

Dagbrudd i Nordgruvene, med blåse som markerer første malmfunn. Tone Steinsvik som ser utover. Koboltgruvene.

Nordgruvene Rundt

Sydgruvene, Koboltgruvene. Kultursti

Sydgruvene Rundt