Sosialhistorie og bildeanalyse

Passer for VG3

Hvordan påvirket naturresurser og næringsutvikling det norske samfunnet?
Hvordan var dagliglivet til mennesker ansatt i bergverk på 1800-tallet? Hvordan
tyde gotiske bokstaver? Og hva kan fargen rosa og raske penselstrøk symbolisere?

Tilbudet «sosialhistorie og bildeanalyse» kombinerer kulturarv og visuell kunst gjennom et dypdykk i Blaafarveværkets sosialhistorie sammen med en deltagende formidling i den årlige kunstutstillingen.

Programmet oppsummerer i seg selv Blaafarveværkets rolle som industri- og kunstmuseum. Opplegget er todelt og tar for seg dagliglivet til Blaafarveværkets ansatte, fra de øverste lederne til den nederste fattiglem. Dette gjøres i autentiske omgivelser i direktørboligen på Nyfossum og i arbeiderboligene på Nymoen. Turen ender på Nymoskolen der elevene får i oppgave å tyde et dokument, skrevet på gotisk, fra Blaafarveværkets rikholdige arkiv. Etter endt spisepause skal elevene selv gruppevis analysere et utvalgt kunstverk i Blaafarveværkets årlige kunstutstilling. Ønsket er at elevene selv skal formidle utstillingen til sine medelever.

Pris per elev kr 100,-
Pris per klasse inntil 30 elever for guide (obligatorisk) kr 1.000,-

Kontakt oss om DKS

+47 32 77 88 00
info@blaa.no

Se også

Arbeiderbolig nummer 9, Nymoen.

Arbeiderboligen Nymoen nr. 9

Geiter og barn på Barnas Bondegård på Blaafarveværket.

Barnas bondegård

Barnas buldrehule på Blaafarveværket.

Barnas Buldrehule

Haugfossen med vannhjul

Blaafarveværket Rundt

Utenfor Bødtkerkroa på Blaafarveværket.

Bødtkerkroa

Den Blå Butikk

Dronefoto av Nyfossum.

Direktørboligen Nyfossum

Doktorgården på Nymoen

Glasshytten på Blaafarveværket.

Glasshytten

Ida Lorentzen, fra Nyfossum

Ida Lorentzen museet

Museumsbutikken, bokhandelen i maleriutstillingen på Blaafarveværket.

Museumsbutikken

Nedre Farvemølle på Blaafarveværket

Nedre Farvemølle

Arbeiderbolig nummer 9 på Nymoen.

Nymoen Rundt

Nymoen Skole

Nymoen skole

Stabbursbutikken, Nyfossum.

Stabbursbutikken

Blid betjening i Turistinformasjonen på Blaafarveværket.

Turistinformasjonen