Nymoen skole

Midt på Nymoen ligger skolen som ble grunnlagt og bygget av Blaafarveværket i 1784. Nymoen skole, som var en av tre i Blaafarveværkets regi, var også bolig for læreren.

I dag er dette et åpent, men ubetjent museum der du kan få vite mer om skolehistorien på Blaafarveværket. Kulturstien Nymoen Rundt er skiltet innom Nymoen Skole.

Visste du at Modum Sparebank ble konstituert i Nymoen skole sine lokaler? I arkivet finner vi et dokument signert 15. februar 1841 der Blaafarveværkets ledelse gir tillatelse til å benytte skolens lokaler. Her er dokumentet i sin helhet:

«Blaafarveværket har intet imod, at Sparebankens Direction indtil videre indrömmes Dispsition over Nyemoens Skolelocale hver 2.den Lönningsdags Eftermiddag fra Kl. 3 af, saa at i samme Indskud og Udlaan af Sparebanken kan foregaae.

Ogsaa vil Værket drage Omsorg for Localets Opvarmelse og Oplysning, samt Reengjörelse för og efter Afbenyttelsen, forelöbigen 2 Gange, hvorefter vi skulle opgive og fordre erstattet de dermed forbundne Udlæg, og dernæst forvente betimelig Underretning, om Directionen hermed finder sig tjent. Hvilket i anledning Hr. Pastor Bechs Skrivelse af Dato herved meddeles.


Fossum d. 15.de Februar 1841. ærbödigst pp Modum’s Blaafarve Værk Gv. Benecke»

Se også

Arbeiderbolig nummer 9, Nymoen.

Arbeiderboligen Nymoen nr. 9

Dronefoto av Nyfossum.

Direktørboligen Nyfossum

Ida Lorentzen, fra Nyfossum

Ida Lorentzen museet

Arbeiderbolig nummer 9 på Nymoen.

Nymoen Rundt

Stabbursbutikken, Nyfossum.

Stabbursbutikken