DKS

Public engagement and DKS at the Cobalt Works

Guide med barn på Barnas Gruvetur, Koboltgruvene.

Gjennom over 50 år har Stiftelsen Modums Blaafarveværk formidlet en viktig del av Norges bergverkshistorie og norsk og nordisk kunsthistorie. Museets varierte formidlingstilbud passer for alle – barnefamilier, historie- og kunstinteresserte, pensjonister og skoleklasser. Og alt mellom. Har du nedsatt bevegelighet og syn, tilbyr vi selvsagt tilrettelagte turer. Blaafarveværket tilbyr en rekke tilbud gjennom DKS, som blant annet

  • Blue pearl (chemical experiment) with mining trip - suitable from 4th grade to 3rd grade of high school.
  • Children's mining trip - for kindergartens and primary schools
  • Dissemination at the Kittelsen Museum - for kindergartens and primary schools
  • Formidling om årlige utstillinger – for 8. trinn. Nymoen og Direktørboligen på Nyfossum har permanent utstilling, mens Tømmerlåven på Nyfossum og utstillingen på Blaafarveværket skiftes hvert eneste år.
Contact us about DKS

+47 32 77 88 00
info@blaa.no

Barnas gruvetur, Koboltgruvene.

Children's Mining Tour

Lasse H. Bjørnland viser kjemisk eksperiment Blå perle i Scheidehuset, Koboltgruvene.

At Blue pearl

Barnas gruvetur, Koboltgruvene

Mining safari

Glassgulv i Koboltgruvene, historisk gruvetur

Historical mining tour

Lasse H. Bjørnland guider barn på Kittelsen-museet.

The Kittelsen Museum

Kunstutstilling på Blaafarveværket

Nyfossum – Orientalsk teppekunst

Sansenes tunnel, Koboltgruvene

The tunnel of the senses

Gruvetråkka sett fra Mellomgruvene. Fotograf Gercke 1860-årene.

Sosialhistorie og bildeanalyse