About the foundation

Tone og Kjell Steinsvik.

Blaafarveværkets moderne historie startet i 1968. Da etablerte ekteparet Tone og Kjell Steinsvik Stiftelsen Modums Blaafarveværk. I dag bygger museet sin virksomhet på å forvalte og videreformidle historien om det som en gang var den største norske industrivirksomheten. 

Se dokumentaren «Blaafarveværket – litt galskap og mye begeistring» fra 2018 her.

En viktig del av stiftelsens samfunnsrolle er å tilgjengeliggjøre og tilrettelegge denne kulturarven for flest mulig. På denne måten kan alle som ønsker, ta del. Derfor har Koboltgruvene guidede turer tilrettelagt for rullestol og synshemmede, ulike formidlingstilbud for barn og unge (gjennom Den Kulturelle Skolesekken og egne barneturer) – og engelskspråklige turister.

Smelteverket og gruveområdet er også omkranset av et rikt kulturlandskap. For å forstå helheten, og nyte natur i historiske omgivelser, ser Stiftelsen det som en del av sin samfunnsrolle å bevare dette. Ikke bare restene av det gamle verket og dets historie, men også omgivelsene rundt. Dette skal også være til glede for fremtidige generasjoner.

Stiftelsen jobber målrettet med å forvalte kulturarven som strekker seg over flere tusen år. En kulturarv som favner flere kulturer og verdensdeler, og som på mange måter knytter Modum til resten av den store verden. Dette gjør vi gjennom å la teknologisk, industri- og kunsthistorie smelte sammen. Passende nok.

Stiftelsen har et stort ansvar med rapportering til det offentlige og planlegging for fremtiden.
Klikk her for å komme til en oversikt over våre planer og rapporter.