Kulturstien

Nymoen Rundt

Nymoen og Nymogaten er et område som ble regulert til fagarbeiderboliger for arbeiderne på Blaafarveværket i 1779. Flere av bygningene står fortsatt der. Kulturstien tar deg med på en tur der Blaafarveværkets sosiale historie fortelles underveis.

Turen starter på Blaafarveværket og går via Haugfosstråkka og gjennom deler av det gamle bomiljøet på Nymoen. Underveis kan du stoppe ved informasjonsskilter som forteller om alt fra levevilkår til skoledrift. Flere av husene, fra arbeiderbolig til direktørbolig, er åpne med egne utstillinger.

Nymogaten var en svært trafikkert vei i Blaafarveværkets driftstid. All transport av ferdig blått pigment og varer gikk her til og fra Blaafarveværket og Drammen.

I dag er mange av de originale husene på Nymoen revet eller bygget om til fordel for nyere eneboliger. Det er imidlertid noen bygninger som står slik de ble bygget for over 200 år siden. Nymoen NO 9 er museets arbeiderbolig i Nymogaten. Denne er åpen med utstillinger som forteller om livet på 1840-tallet samt den franske sosiologen Le Plays store kostholdsundersøkelse fra 1845.

Nymoen skole er en annen praktbygning som står slik den var originalt. Byggingen startet i 1784. Dette var Blaafarveværkets første skolebygning og en liten utstilling forteller om skolehistorien på Blaafarveværket.

En av verdens fremste fargeeksperter, Friedrich Roscher, kom til Blaafarveværket som teknisk direktør fra 1820-40 og hadde ansvaret for den kompliserte produksjonen av koboltblått fargepigment. Roscher designet den herskapelige boligen på Nyfossum, med et stort hageanlegg, til seg og sin familie. Hageanlegget var ikke bare til pynt, dette var en nyttehage med epletrær og urter.

I dag er det staselige restaurerte empirehuset omgitt av en vakker hage med urter, roser, paviljong og karpedam, åpent for publikum, også med stabbursbutikk og kiosksalg. I 2017 avduket vi en ny humleskulptur i hagen på Nyfossum, laget av Elena Engelsen. Skulpturen er en del av kulturstien som man også kan lese mer om i fjøset i Tømmerlåven.

På veien ned til Blaafarveværket igjen passerer du Doktorgården, som er i privat eie, og Blaafarveværkets materialforvalterbolig.

Andre ting du kan se og oppleve på Blaafarveværket