Om stiftelsen

Stiftelsen Modums Blaafarveværk (stiftet i 1971) ble konsolidert i samsvar med museumsreformen i 2004. Dette ga museet en formalisert og inspirerende plattform for videre satsing.

Museet bygger i dag sin virksomhet på å forvalte og videreformidle industrihistorie som knytter seg til utvinning av kobolt (80% av verdens-produksjonen) i det som var datidens største norske industrivirksomhet (1773-1893).

I løpet av en 40 års periode har det blitt bygd opp en møteplass hvor et bredt publikum skal kunne få gode kunst-, kultur- og naturopplevelser samt tilegne seg kunnskap. Museet fremstår med et komplett rekreasjonstilbud for hele familien og er en viktig aktør i reiselivet i regionen.

Industrimuseet består av 60 bygningsobjekter med en grunnflate på ca. 8.000 m2, gruver, interne veier, bro og 437.000 m2 grunn.

I dag er Blaafarveværket et 8 km langt museum med en blanding av kunst, kultur og natur som skaper ro, rekreasjon og opplevelser for alle generasjoner med:

• tre nye kunstustillinger hvert år
• seks spennende museumsbutikker med spesialiteter
• tre stemningsfulle spisesteder hvor vi serverer hjemmelaget mat
• barnas bondegård
• barnas gruvegang
• guidede gruveturer i gruvemiljø fra 1800-tallet
• turområder langs mektige dagbrudd med flotte utsiktspunkter
• gruvemuseene viser teknologiutviklingen i gruvedriften
• Egen tunnel i Koboltgruvene godkjent for modning av ost.

I 2017 hadde vi et samlet besøk på Blaafarveværket og Koboltgruvene på over 150.000. Det gjør oss til en av Norges best besøkte turistattraksjoner.

Her følger en kronologisk gjennomgang av høydepunkter i stiftelsens historie: