Salgsbetingelser

ØVRIGE SALGSBETINGELSER:

Partene

Selger er Blaafarveværket, Koboltveien 11, 3340 Åmot, info@blaa.no, 32 77 88 00, Org.nr: 940376556, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Priser

Billettpriser er satt av Blaafarveværket. Hvis enkelte typer rabatterte billetter er tilgjengelig, studentrabatt eller lignende, kan bevis kreves ved innslipp. Dersom du har spørsmål om pris og hvilke vilkår som gjelder for ulike rabatterte priser kan du ta kontakt direkte med Blaafarveværket.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Kontanter, kredittkort, debetkort og Vipps er gyldige betalingsmåter hos Blaafarveværket.

Leveranse

Alle billetter formidlet gjennom blaa.no er elektroniske. Billetter vil bli levert til e-postadressen som oppgis ved kjøp. Billetten må medbringes til arrangementet, enten som utskrift eller på mobil.

Kjøpers ansvar

Billetter anses som et verdipapir og må håndteres deretter. Det er kjøperens ansvar å sørge for at billetter ikke havner i andres hender. Dette gjelder både utskrifter og elektroniske billetter.

Hver billett har en unik ID som identifiserer billetten i form av en QR-kode på selve billetten. Denne bør ikke deles med andre.

Videresalg og andrehåndskjøp

Blaafarveværket bistår ikke ved videresalg av billetter. Eventuelle videresalg må innehaver av billett håndtere selv. Husk at det etter Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer ikke er lov å selge billetter til høyere pris enn pålydende.

Andrehåndskjøp av billetter står for kjøpers egen risiko. Blaafarveværket kan ikke bistå med å verifisere billettens gyldighet. Selv om billetten skulle være gyldig på kjøpstidspunktet kan samme billett være solgt til flere og kjøper kan risikere å ikke komme inn på arrangement fordi billetten allerede er brukt.

Refusjon

Det er etter kjøpsloven ikke angrerett på kjøp av billetter, dette gjelder også billetter kjøpt på nett eller på mobil. Det er dermed i utgangspunktet ikke refusjon på billettkjøp gjort gjennom blaa.no. Dersom noe skulle oppstå, som Blaafarveværket er skyld i, som gjør at man har rett på å få refundert sitt billettkjøp ber vi om at det tas kontakt med oss (info@blaa.no / tlf 32 77 88 00). Dette gjelder f.eks. avlyst arrangement.

Du kan lese mer om dette her: https://www.forbrukerradet.no/forside/varer-og-tjenester/kultur/

Ved refusjon av billetter til et arrangement refunderes billettprisen.

Avlysning

Dersom arrangementet avlyses, har billettkjøper i utgangspunktet krav på å få refundert sitt billettkjøp. Blaafarveværket vil i slike tilfeller ta kontakt med billettkjøper for å refundere billettkjøp og tilbakeføre penger.

Håndtering av opplysninger

Som et minstekrav til opplysninger om billettkjøper krever Blaafarveværket at navn på kjøper samt en gyldig e-postadresse oppgis. Denne brukes kun til å sende ut billetter samt til å meddele viktig informasjon som gjelder arrangementet billettkjøpet gjelder.

Blaafarveværket deler ikke ut dine opplysninger til en tredjepart under noen omstendigheter.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.