Praktisk informasjon

Her finner du svar på praktiske spørsmål som gruppeopplegg, åpningstider, parkering, spesielle behov, overnatting og annet som er aktuelt ved et besøk hos oss. Besøksadresse Blaafarveværket: Koboltveien 11, 3340 Åmot. Besøksadresse Koboltgruvene og Kittelsenmuseet: Malmveien 620, 3370 Vikersund.

Det er 8 km mellom Værket og Koboltgruvene. For å få fullt utbytte av opplevelsen anbefaler vi at du setter av én dag til hvert av stedene.