Om Blaafarveværket

Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1776 for å utvinne kobolt fra gruvene på Modum. Kobolten skulle brukes til fremstilling av koboltblå farve til verdens porselens- og glassindustri.

Her kommer en kronologisk fremstilling av den gamle historien.