Våre ansatte

Her er en oversikt over våre faste ansatte og hvilke avdelinger de jobber i slik at du kan ta kontakt med riktig person.

Tone Sinding Steinsvik på hengebroen i Koboltgruvene.

Administrasjonens åpningstid er mandag – fredag 8.30–16.00.

Administrasjon

E-post: info@blaa.no
Tlf: 32 77 88 00

Tone Sinding Steinsvik

Camilla Løchen

Eva Iversen

Therese Kristiansen

Sverre Følstad

Lasse Hermansen Bjørnland

Christian Haugen

Lisbeth Bakken

Ola Støvern