Til minne om 36 falne gruvearbeidere

gerkce dobbel

Blaafarveværket og Koboltgruvenes historie er et industrieventyr som spredde seg til alle verdens hjørner. Men det var også en enorm arbeidsplass der risiko var en stor del av hverdagen for mange. For 36 av de skulle livet ende på Koboltgruvene. Her er en oversikt over de som mistet sitt liv i Blaafarveværkets tjeneste. 27 fra Modum, 4 fra Sigdal, 2 fra Hole, 1 fra Kongsberg, 1 fra Eiker og 1 fra Flesberg.

Murmester Hans Arnesen Grann
Født: Ukjent
Oppholdssted: Modum
Død: 27.10.1804
Dødsårsak: Arsenikkforgiftning[1]

Gruvearbeider Christian Guldbrandsen
Født: 1796
Oppholdssted: Modum
Død: 27.10.1823
Dødsårsak: Falt ned i gruven og slo seg i hjel[2]

Borhauer Peder Nilsen Schwartz
Født: 1771 (beregnet)
Oppholdssted: Modum
Død: 16.03.1826
Dødsårsak: Sprengningsulykke[3]

Gruvearbeider Anders Andersen
Født:
1806
Oppholdssted: Hole
Død: 29.11.1826
Dødsårsak: Død ved et fall av en stor stein ved Modums Blaafarveværk[4]

Gruvearbeider Erik Pedersen Ødegaarsbraaten
Født: 1800
Oppholdssted: Modum
Død: 23.11.1830
Dødsårsak: Døde ved et skudd i gruven[5]

Stiger Amund Mathisen
Født: 1760
Oppholdssted: Modum
Død: 11.03.1831
Dødsårsak: Drept ved et skudd i gruven[6]

Gruvearbeider Ole Olsen Bæver
Født: 1777
Oppholdssted: Modum (opprinnelig fra Kongsberg)
Død: 26.07.1831
Dødsårsak: Røykforgiftning under stollbrenning[7]

Gruvearbeider Mads Henriks Likke
Født: Ukjent
Oppholdssted: Modum
Død: 14.03.1832
Dødsårsak: Drept i gruven ved at et steinras som knuste hans hode[8]

Gruvearbeider Jens Hansen
Født: 1808
Oppholdssted: Modum
Død: 27.05.1832
Dødsårsak: Døde av skadene etter steinras i gruven som knuste hans hode[9]

Elling Johansen
Født: 1789
Oppholdssted: Modum
Død: 29.01.1834
Dødsårsak: Drept av et skudd på gruven[10]

Tobias Pedersen
Født: 1805
Oppholdssted: Modum
Død: 21.02.1836
Dødsårsak: Falt i gruven og slo seg i hjel[11]

Verksarbeider Torger Andersen
Født: 1815
Oppholdssted: Modum
Død: 29.03.1837
Dødsårsak: Drept av et hjul i verksmaskineriet[12]

Skeidegutt Torger Hansen Emerud
Født: 1819
Oppholdssted: Sigdal
Død: 30.07.1838
Dødsårsak: Døde momentant da en steinsplint traff han i tinningen. Splinten skjøt inn gjennom vinduet i skeidehuset under kruttsprengning i nærheten[13]

Ellef Ellefsen (Ukjent yrke)
Født: 1814
Oppholdssted: Flesberg
Død: 3.12.1838
Dødsårsak: Sprengt i hjel under et «Murskudd» på Modums Blaafarveværk[14]

Gruvearbeider Hans Gunilsen
Født: 1800
Oppholdssted: Modum
Død: 29.02.1840
Dødsårsak: Døde etter skade under gruvearbeidet[15]

Gruvearbeider Emanuel Fredrik Haraldsen Øverbyeiet
Født: 1798
Oppholdssted: Sigdal
Død: 31.01.1841
Dødsårsak: Døde 5 dager etter at han ble truffet i hode av en stein under gruvearbeidet[16]

Gruvearbeider Ole Kittelsen Bjertnæs
Født: 1797
Oppholdssted: Modum
Død: 16.03.1841
Dødsårsak: Drept ved steinfall i Skuterudgruven[17]

Gruvearbeider Nils Clausen Lobben
Født: 1811
Oppholdssted: Modum
Død: 16.03.1841
Dødsårsak: Drept ved steinfall i Skuterudgruven[18]

Peder Gulbrandsen (Lundteigen)
Født: 1809
Oppholdssted: Eiker
Død: 13.02.1843
Dødsårsak: Ihjelslagen i en Cobolt Grube (Mellomgruven[19]) paa Modum av en nedstyrtet [antageligvis klippe/stein el. lignende][20]

Gruvearbeider Gunder Pedersen
Født: 1802
Oppholdssted: Modum
Død: 09.01.1844
Dødsårsak: Døde straks etter et fall i gruven[21]

Skeidegutt Jacob Johannesen
Født: 1831
Oppholdssted: Sigdal
Død: 15.04.1844
Dødsårsak: Fall i gruven[22]

Gruvearbeider Anders Hendriksen Thon
Født: 1809
Oppholdssted: Modum
Død: 05.12.1844
Dødsårsak: Døde få timer etter fall i Mellomgruvene[23]

Skeidegutt Johan Hansen
Født: 1834
Oppholdssted: Modum
Død: 11.05.1845
Dødsårsak: Døde ved fall i gruven[24]

Gruvearbeider Peder Hansen Kjølstad
Født: 1807
Oppholdssted: Modum
Død: 28.07.1845
Dødsårsak: Drept av steinfall på Nordgruvene[25]

Gruvearbeider Ole Pedersen Eige
Født: 1808
Oppholdssted: Modum
Død: 19.11.1845
Dødsårsak: Døde ved et skudd da han minerte på Mellomgruvene[26]

Gruvearbeider Antonius Vilhelmsen Frisk
Født: 1800
Oppholdssted: Modum
Død: 29.07.1846[27]
Dødsårsak: Døde dagen etter at han fikk knust bene under en gruveulykke

Gruvearbeider Ole Haraldsen Liie
Født:
1805
Oppholdssted: Modum
Død: 28.04.1847
Dødsårsak: Drept i gruvene ved et steinras[28]

Knut Knutsen (Ukjent yrke)
Født: 1779
Oppholdssted: Hole
Død: 21.04.1847
Dødsårsak: Døde ved et ulykkelig fall på Modum Koboltverk[29]

Gruvearbeider Lars Corneliussen Søya
Født: 1800
Oppholdssted: Modum
Død: 13.12.1854
Dødsårsak: Drept under et stort steinras på Mellomgruvene[30]

Gruvearbeider Ole Torstensen Sandagereie
Født: 1832
Oppholdssted: Modum
Død: 13.12.1854
Dødsårsak: Drept under et stort steinras på Mellomgruvene[31]

Gruvearbeider Torger Trulsen Berganeie
Født: 1822
Oppholdssted: Modum
Død: 13.12.1854
Dødsårsak: Drept under et stort steinras på Mellomgruvene[32]

Gruvearbeider Thorsten Christiansen Bærven
Født: 1804
Oppholdssted: Modum
Død: 13.12.1854
Dødsårsak: Drept under et stort steinras på Mellomgruvene[33]

Gruvearbeider Ole Arnesen Haugerud
Født:
1801
Død: 13.12.1854
Oppholdssted: Modum
Dødsårsak: Drept under et stort steinras på Mellomgruvene[34]

Gruvearbeider Cornelius Ellingsen Fossen
Født: 1831
Oppholdssted: Modum
Død: 13.12.1854
Dødsårsak: Drept under et stort steinras på Mellomgruvene[35]

Gruvearbeider Peder Helliksen
Født: 1820
Oppholdssted: Sigdal
Død: 17.02.1857
Dødsårsak: Døde ved et skudd i gruvene[36]

Gruvearbeider Andreas Kristiansen
Født: 1834
Død: 23.10.1874
Oppholdssted: Modum
Dødsårsak: Røykforgiftning under stollbrenning i Ludwig Eugen stoll[37]


[1]www.helsetilsynet.no:  https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2004/medisinalmeldingene_1804_rapport_062004.pdf s. 40

[2] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1818-1824, s. 237-238

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070312620148

[3] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1824-1832, s. 263-264

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010465

[4] Hole kirkebøker, SAKO/A-228/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1814-1833, s. 250-251

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313640128

[5] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1824-1832, s. 305-306

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010488

[6] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1824-1841, s. 305-306

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109021017

[7] www.bokhylla.no: Den Constitutionelle, mandag 22. mai 1837: https://www.nb.no/items/c70c952fc5c534818f2f2f33caa0c6d4?page=1&searchText=stoll

[8] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1824-1832, s. 315-316

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114010493

[9] Ibid.

[10] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. I 3, 1832-1842, s. 193-194

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109010734

[11] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1832-1841, s. 208-209

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109010110

[12] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1832-1841, s. 220-221

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109010117

[13] Sigdal kirkebøker, SAKO/A-245/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1835-1856, s. 352-353

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070312640635

[14] Flesberg kirkebøker, SAKO/A-18/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1834-1860, s. 361

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070315650515

[15] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1832-1841, s. 262-263

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109010139

[16] Sigdal kirkebøker, SAKO/A-245/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1835-1856, s. 366-367

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070312640642

[17] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0003: Klokkerbok nr. I 3, 1832-1842, s. 277-278

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109010786

[18] Ibid.

[19] Modums Blaafarveværk, RA/PA-0157/G/Gd/Gdd/L0269/0001: — / Regning over gruver pukkverk m.v., 1843, s. 76

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db20120810690870

[20] Eiker kirkebøker, SAKO/A-4/F/Fa/L0013a: Ministerialbok nr. I 13A, 1832-1845, s. 463

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051121010830

[21] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1841-1850, s. 357

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020732

[22] Sigdal kirkebøker, SAKO/A-245/G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1835-1856, s. 378-379

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070312640648

[23] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1841-1850, s. 362

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020737

[24] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1843-1846, s. 55-56

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109011067

[25] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0004: Klokkerbok nr. I 4, 1843-1846, s. 57-58

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051109011068

[26] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1841-1850, s. 368

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020743

[27] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1841-1850, s. 372

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020747

[28] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1841-1850, s. 372

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114020747

[29] Hole kirkebøker, SAKO/A-228/F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1833-1851, s. 395

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051116030518

[30] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1851-1859, s. 623-624

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114021136

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1851-1859, s. 623-624

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051114021136

[34] Ibid.

[35] Ibid.

[36] Sigdal kirkebøker, SAKO/A-245/F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. I 8, 1850-1859, s. 334

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051110020739

[37] Modum kirkebøker, SAKO/A-234/F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1865-1876, s. 359

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061101370534