Historier fra arkivet

Vi har et rikholdig arkiv som det kan hentes ut informasjon ned på et detaljert nivå og man kan følge enkeltpersoners sjebner gjennom et langt liv på Blaafarveværket og Koboltgruvene. Her finner du historier vår museumspedagog Lasse Hermansen Bjørnland har skrevet der vårt arkiv sammen med andre eksterne kilder er brukt.

Klikk på linkene for de forskjellige historiene, les og lær!