Historier fra arkivet

Vi har et rikholdig arkiv som det kan hentes ut informasjon ned på et detaljert nivå og man kan følge enkeltpersoners sjebner gjennom et langt liv på Blaafarveværket og Koboltgruvene. Her finner du historier vår museumspedagog Lasse Hermansen Bjørnland har skrevet der vårt arkiv sammen med andre eksterne kilder er brukt.

Klikk på linkene for de forskjellige historiene, les og lær!

Kvartsbruddet på Koboltgruvene

Blaafarveværkets skoletilbud i siste halvdel av 1800-tallet

Den forulempede verkslegen

Gruvene på Middagshvile

Opprettelsen av Modum Sparebank

Til minne om 36 falne gruvearbeidere

Ekstrarettsaken mot Snarum Koboltverk i 1846

Julen som var

Koboltgruven på Aaserud

Inspektør Waitz  – Blaafarveværkets første inspektør 

Døden smaker søtt – Arsenikk i drops og konfekt

Utsnitt gammelt kart over Koboltgruvene

Geschvornerembetet på Koboltgruvene

Utsnitt av Gerckes foto 1860-årene foran Ludwig Eugen Stoll, Koboltgruvene.

Blaafarveværket og kommunepolitikk

Fyrsetting på Koboltgruvene 

Dassene på Blaafarveværket – Et dypdykk i doens historie

En uhyggelig 17de Maifest

Nystekt vaffel på Koboltgruvene med Scheidehuset, et av gruvemuseene i bakgrunnen.

Blaafarveværkets vafler – en 217 år lang tradisjon

Fra Fossum hovedgård 1864 fotograf Gercke

Kvinnehistorie på Blaafarveværket

Morsdag spesial

Blaafarveværket med plassen Pisserud i forkant. ca. 1900

Smeden i smia

Dronefoto Nordgruvene, Koboltgruvene

Ukependlerne på Koboltgruvene

Blaafarveværket, rundt bilde. ca. 1900

Værkets serviceansatte

Koboltgruvene med Scheidehuset i fokus. Utsnitt av fotograf Gerckes bilde fra 1860-årene.

Skolefraværets ytterste konsekvens

Theodor Kittelsen, blakken og tungubben.

Jula som var

Utenfor Ludwig Eugen Stoll. Fotograf Gerckes bilde fra 1860-årene.

Constantinsjakt og Ludwig Eugen stoll – Koboltgruvenes mest ambisiøse prosjekt

Det sitter i veggene

Den utrolige historien om “Postebruer’n”!

1. april – Blaafarveværket er 246 år i dag

Kvinnedagen 2022

Fargemøllen på Blaafarveværket

Oversiktsbilde Nymoen med Doktorgården i forkant. ca. 1900

Opprettelsen av Blaafarveværkets helsetjeneste 1776-1814

Født i dølgsmaal

Oversiktsbilde Blaafarveværket. ca. 1900.

Årelating og kaffe

Klokketårnet med bordhuset i bakkant. Ukjent årstall.

Da klokka klang – Verksklokkene på Blaafarveværket

Valgspesial

Arbeiderbevegelsen på Blaafarveværket

Haugianerne og Blaafarveværket

Påske på Blaafarveværket

Oversikt Nymogaten. ca. 1900

Medisinske behandlingsformer på 1830-tallet

Doktor Thaulows gule hest – hestene på Blaafarveværket

Skuterudflaten, ca. 1900.

Drapet på Jens Andersen

Privat domsmyndighet – Blaafarveværkets egen domstol

Gruvetråkka sett fra Mellomgruvene. Fotograf Gercke 1860-årene.

Blaafarveværket året 1835-36

Gruvetråkka, Koboltgruvene. Fotograf Gercke 1860-årene.

Smaltproduksjonen i Sachsen anno 1847

Vaksinasjon på Blaafarveværket

Norges andre riksrettssak – Riksrettssaken mot Herman Wedel Jarlsberg

Gutter er gutter – Kortspill, feilaktig beiting og tyvlån av flåter

En romjulshistorie fra Blaafarveværket

Dagbrudd i mellomgruvene, Koboltgruvene. Fotograf Gercke 1860-årene.

Den store gruveulykken i 1854

Fairytale of New York – En julefortelling fra Blaafarveværket