Kulturstien

Sydgruvene Rundt

Sydgruvene Rundt er vår nyeste kultursti. Dette området som ligger syd for bilparkeringsplassen på Koboltgruvene har vært gjengrodd i mange år. Ved å rydde frem kulturlandskapet igjen har også kulturminnene på Sydgruvene kommet frem i lyset og flotte utsiktspunkter blitt tilgjengelige.

Karakteristisk for landskapet i Sydgruvene er felshaugene som er bygget opp av reststein som er tatt ut av Koboltgruvene der koboltmalmen er sortert ut. Det er disse felshaugene som har formet landskapet og som vi i dag kan følge på denne kulturstien.

Underveis på rundturen passerer vi restene etter gamle boplasser, en gruvegang, dagbrudd og vi bruker det gamle veinettet som bandt Malmveien, mellom Blaafarveværket og Koboltgruvene, sammen med kjerreveiene over til Simostranda.

Gamle foto og kart fra 1800-tallet er sentrale i informasjonsskiltene vi møter på rundturen. Ved hjelp av bildene og kartene kan vi stedfeste med største sikkerhet hvor gruvegangene går under oss, hvor husene lå og hvilke arbeidsoppgaver som ble utført i denne delen av Koboltgruvene.

Rundturen går delvis på grusvei og delvis på sti i ulendt terreng. Turen kan forlenges med en avstikker, ca. 1 km én vei, til utsiktspunktet Hoggvarden med nesten 360 graders utsikt.

Det er interessant å oppdage den store forskjellen på gruveanlegget i nord og dette i sydenden av Koboltgruvene hvor bergmester Böbert startet sitt eksperiment i 1827 da han slo inn en gruvegang langt under sålen til dagbruddene.

Andre ting du kan se og oppleve på Koboltgruvene