Kulturstien

Nordgruvene Rundt

Nordgruvene Rundt følger de enorme dagbruddene på Koboltgruvene i området ved det første koboltfunnet i 1772. Med de tilrettelagte utsiktspunktene underveis og informasjonsskilter ved kulturminnene er dette en spennende, lærerik og lett tilgjengelig tur i et særpreget gruvelandskap.

Når vi står på Gruvetråkka hvor turen starter og ser oppover de enorme steinmassene som ligger i ryddige etasjer skjønner vi at det har vært drevet stort her. Underveis i kulturstien går vi praktisk talt i kulturminnene. Her ligger grunnmurer etter bygninger som hadde ulike funksjoner i gruvedriften og andre spor som viser til utvinningen av malm fra Koboltgruvene.

Følger vi kulturstien hele veien kommer vi til topps på Nordgruvene. Det var her «sølvtjuven» Ole Withloch fant den første steinen som inneholdt koboltmalm i 1772. Her er det fantastisk utsikt, både nedover dagbruddene og mot Gruvetråkka men også utover bygda og Tyrifjorden. Husker du på å skrive deg inn i boken vår i postkassen på den lille broen over dagbruddet er du også med i trekning av premier i løpet av året.

På toppen av Nordgruvene ligger «kongesteinene». Du går nemlig i kongelige fotspor her. Se etter oransje inskripsjoner i fjellet fra både Kong Harald V og finansminister von Stemann.

En liten avstikker fra kulturstien er ned til DNTs turisthytte Koboltkoia. Dette er en ubetjent turisthytte med 12 sengeplasser liggende i fantastiske omgivelser på Nordgruvene.

Underveis på rundturen har vi tilrettelagt utsiktspunkter til dagbruddene slik at man kommer tett på. Disse er også tilpasset elektriske rullestoler. Terrenget og høydeforskjellen på turen gjør at vi anbefaler elektrisk stol.

Andre ting du kan se og oppleve på Koboltgruvene