Gruvemuseene

Koboltgruvene har en lang og rik industrihistorie som starter i 1773 og strekker seg til 1893. På Gruvetråkka er flere av husene fra denne tiden gjenreist og forteller historien om gruvedriften og personene knyttet til den.

Marketenteriet, Bergmesterstuen og Scheidehuset er bygningene med navnene som vitner om gruvedriften som fant sted her på 17- og 1800-tallet. Ved hjelp av gamle fotografier av Karl Gercke fra 1860-årene kunne vi gjenskape bygningsmiljøet her med gamle materialer slik det var. På de originale grunnmurene ligger nå gruvemuseene på rekke og rad med historiske utstillinger.

Marketenteriet var feltkjøkkenet der gruvearbeiderne fikk sine måltider. Sentralt plassert ligger Bergmesterstuen. Som navnet tilsier var det her bergmesteren holdt til. Med utsyn i alle retninger hadde han oversikt over alt som skjedde rundt på gruvetråkka. Vi har dedikert denne bygningen til en utstilling om Bergmester Karl Friedrich Böbert. Han var kanskje det mest betydningsfulle enkeltmennesket i Koboltgruvenes historie og revolusjonerte driften her i sin periode som bergmester fra 1827-1840.

Scheidehuset hadde to funksjoner og vi viser begge. Første etasje var forbeholdt scheideprosessen som var håndsortering av koboltholdig malm og vrakstein. I annen etasje var det aftenskole for guttene som jobbet med scheiding på dagtid.

Utstillingene i disse tre husene forteller historien til Koboltgruvene. Både den gruvetekniske historien men også om de sosiale forholdene, enkeltmenneskene som utmerket seg, og geologien rundt gruvedriften samt bruken av kobolt opp gjennom historien frem til i dag.

Gruvemuseene har gratis inngang.

Andre ting du kan se og oppleve på Koboltgruvene