Foredrag om Blaafarveværket på Drammen Bibliotek

I høst er det 250 år siden en mistenkt sølvtyv meldte fra om et koboltfunn i Modum. Funnet resulterte i opprettelsen av Blaafarveværket, en bedrift som vokste til å bli et av Norges største bergverk og en av verdens viktigste produsenter av blått koboltpigment.

Museumspedagog og historiker Lasse Hermansen Bjørnland skal fortelle verkets historie, koboltens bruk før og nå, samt hvordan Drammen var en sentral by i verkets historie.

Drammen Bibliotek, Grønland 58, 3045 Drammen.

Foredraget har fri entré.